Ой, ой люлі-люлі-лю
Спатоньки хочу.
Ой люлі-люлі-лю спатоньки хочу.

Покладу я голівоньку
На білую постілоньку
Ой люлі-люлі-лю
Засинаю...